عوامل پیدایش رُنسانس اروپا

رنسانس (نوزایی) تغییر و تحولاتی است که در اواخر قرن چهاردهم میلادی در معماری، هنر و ادبیات بوجود آمد. به عبارت دیگر «رنسانس» نهضت تحولات فرهنگ و تمدن از قرون وسطی به دنیای جدید است. این تحولات از حدود سالهای 1350 تا سالهای 1650 م صورت گرفت. (تقریباً 300 سال)
قرون وسطی (وسطا) به دوران واسط میان قرون باستان (دوران تمدن یونان و روم) و عصر جدید اطلاق می شود که سر آغاز آن را سقوط امپراتوری روم (روم غربی) به دست بَربَرها و پایان آن را سقوط قسطنطنیه ( و انقراض امپراتوری روم شرقی) به دست ترکان می دانند.
نهضت رنسانس از کشور ایتالیا شروع شد و سپس به فرانسه، اسپانیا، آلمان، انگلستان و بقیه ی کشورها راه یافت.

نوزایی توجه شدیدی بود که نسبت به هنرها و خصوصاً ادبیات یونان باستان نشان داده شد و مکتب کلاسیسیم را به وجود آورد و باعث ظهور «اومانیسم» شد. رنسانس اروپا در قرن پانزده با پیدایش صنعت چاپ کامل شد. و به نشر عقاید و دانش تازه سرعت بخشید.
 

دوران قبل از قرون وسطا را اصطلاحا ً «قرون باستان» و دوران بعد از قرون وسطا را «عصر جدید» نامیده اند. هر چند که این نامگذاری در قرن نوزدهم، یعنی سه، چهار قرن بعد از دوران وسطا صورت گرفت!...
طلیعه ی «دوران جدید» پایان قرون وسطاست که آن را با کشف آمریکا توسط «کریستف کلمب » در سال 1492 میلادی مقارن می دانند.
از نظر تقویمی سالهای قبل از 500 میلادی را «دوران باستان» و تقریباً از سالهای 500 م تا 1500 بعد ازمیلاد را «قرون وسطا» و دوران بعد از آن تا امروز را «عصر جدید» نامیده اند. به این ترتیب سالهای 1500 به بعد را قرن 16، سالهای 1600 به بعد را قرن 17، سالهای بعد از 1700 را قرن 18، سالهای بعد از 1800 را قرن 19، سالهای 1900 به بعد را قرن 20 و سالهای 2000 به بعد (یعنی عصر امروز را ) قرن 21 نامگذاری کرده اند.
کوتاه سخن: رنسانس تجدید حیات علمی و هنری، و دوره ی رشد و شکوفایی شگفت انگیزی در هنر و ادبیات و آموزش و پرورش کشورهای اروپای غربی بود که کشورهای اروپایی را از «قرون وسطا» به «عصر جدید» ارتقاء داد.

/ 2 نظر / 386 بازدید
شهلا

خیلی مطالبت کم بود

محمد

خوب بود ولی خیلی کمه