بارم بندی کتاب تاریخ معاصر سوم ریاضی و تجربی / حذف ضمیمه از آزمون پایانی

سلام علیکم

سایت گروه آموزسی تاریخ پیرو اعلان بارم‌بندی سایت گروه آموزش نظری اعلان کرد: «کتاب ضمیمه (بیداری اسلامی) فقط در برنامه تدریس و ارزشیابی مستمر گنجانده شود و در آزمون پایانی منظور نشود.»

لازم به ذکر است مطابق بخشنامه، تدریس دروس اول تا سیزدهم مربوط به نوبت اول و تدریس دروس چهاردهم تا بیست و پنجم مربوط به نویت دوم است؛ همچنین از دروس اول تا یازدهم در آزمون پایانی نوبت دوم پرسشی مطرح نمی‌شود.

برای طراحی سؤال سال جاری، کتاب چاپ‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ معتبر است.

منابع برای اطلاعات دقیق:

http://tarikh.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid=39&ntcetyp=1&rcid=129

http://dinapi.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid=39&ntcetyp=1&rcid=275

و ما توفیقی الا بالله

/ 0 نظر / 81 بازدید