درسی و کمک آموزشی

 

نمونه سوالات امتحان نهایی درس تاریخ شناسی پیش دانشگاهی رشته انسانی


سرور مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش (doc)

دی 1386

تاریخ (تاریخ شناسی) صبح

 تاریخ (تاریخ شناسی) عصر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمونه سوالات امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان 2 رشته علوم انسانی و تاریخ اسلام 2 رشته علوم و معارف اسلامی پایه سوم متوسطه تحصیلی


تاریخ اسلام 2

سرور مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش (pdf یا doc)

خرداد 1386-87

تاریخ ایران و جهان(2)

تاریخ اسلام(2)

شهریور 1386-87

تاریخ ایران و جهان(2)

تاریخ اسلام(2)

دی 1387-88

تاریخ ایران و جهان(2)

تاریخ اسلام(2)

خرداد 1387-88

تاریخ ایران و جهان(2)

تاریخ اسلام(2)

دی 1388-89

تاریخ ایران و جهان(2) تاریخ اسلام(2)

خرداد 1388-89

تاریخ ایران و جهان (2)

تاریخ اسلام (2)

شهریور1388-89

تاریخ ایران و جهان (2)

تاریخ اسلام (2)

دی 1389-90

تاریخ ایران و جهان(۲)

تاریخ اسلام(۲)

شهریور 1389-90

تاریخ ایران‌وجهان (2)

تاریخ اسلام(2)

دی 1390-91

تاریخ ایران و جهان(2)

تاریخ اسلام(2): (جدید) (قدیم)

 خرداد 1390-91

تاریخ ایران‌وجهان (2)

تاریخ اسلام(2)

دی 1391-92

تاریخ ایران و جهان(2)

تاریخ اسلام(2)

خرداد ۹۲-۱۳۹۱

تاريخ ايران‌وجهان (2)

تاريخ اسلام(2)

شهریور ۹۲-۱۳۹۱

تاريخ ايران‌وجهان (2)

تاريخ اسلام(2)

 خرداد ۹۳-۱۳۹۲

تاريخ ايران و جهان (3)

تاريخ اسلام (2)

 

سرور رشد (png)

تاریخ ایران و جهان (۲)

تاریخ اسلام (۲)

 

 

استخراج از سایت و طبقه بندی: بلاگ تاریخ جهان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمونه سوال تاریخ دوم راهنمایی (نوبت اول)

نرم افزار آموزش تاریخ (آموزش و آزمون تاریخ اول و دوم راهنمایی نظام قدیم)

/ 0 نظر / 26 بازدید