تاریخ جهان

مقالاتی در باره تاریخ!

تاريخ جهان History of World أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الأرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ قرآن كريم؛ سوره 40.غافر؛آيه 82 تاريخ معلّم انسان‌ها است. امام خميني رحمة‌اللّه عليه
فراعنه مصر باستان
ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸  کلمات کليدي: مصر و آفریقای باستان

مصر باستان یکی از تمدن های بسیار قدیمی استحاکمان این کشور را فرعون می نامیدند. نام این فراعنه را به نقل از کتاب اسرار تمدن مصر باستان نوشته آقای بهنام محمدپناه نقل می کنم.


 

فراعنه مصر باستان

دوره پیش از سلسله ها

Scorpion king(شاه عقرب:حاکم مصر علیا(جنوبی):نقش او روی گرز سنگی کشف شده در حالی که جلوی صورتش تصویر عقربی وجود دارد)

Narmer

1.دوره قدیم

سلسله 1

Hor Aha 1.

2.Djer

3.Djet

4.Den

5.Anedjib

6.Semerkhet

7.Qaa

سلسله 2

1.Hetep Sekhem

2.Nebra

3.Ninetjer

4.Weneg

5.Sened

6.Pribsen

7.Sekhemib

8.Khasekhemwy

2.پادشاهی قدیم

سلسله3

1.Zanakht

2.Djoser

3.Sekhemkhet

4.Khaba

5.Huni

سلسله4

1.Snefru

2.Khufu

3.Djedfre

4.Khafre

5.Nebka II

6.Menkaure

7.Shepseskaf

8.Thamphthis

سلسله5

1.userkaf

2.Sahure

3.Neferirkare

4.Shepseskare

5.Neferefre

6.Niuserre

7.Niuserre

8.Menkuhor

9.Isesi

10.Unis

سلسله6

1.Teti

2.Userkare

3.Pepi I

4.Merenre I

5.Pepi II

6.Merenre II

7.Nitakret Queen

3.دوره انتقالی اول

سلسله های 7تا8(تبس)

چهارده فرعون در این دوره حکومت کردند.

سلسله های 9تا10(شمال)

هجده فرعون در این دوره حکومت کردند.

سلسله 11(جنوب)

1.Mentu Hotep

2.Intef I

3. Intef II

4. Intef III

5. Mentu Hotep II

4.پادشاهی میانه

5. Mentu Hotep II

6. Mentu Hotep III

7.Qafra Intef

8.Sekhentibre

9.Menekhkare

10. Mentu Hotep IV

سلسله 12

1.Amenemhat I

2.Senwosret I

3.Amenemhat II

4.Senwosret II

5.Senwosret III

6.Amenemhat III

7.Amenemhat IV

8.Nefrusobek

سلسله 13

چهارده فرعون در این دوره حکومت کردند.

5.دوره انتقالی دوم

سلسله های 14تا17

چهارده فرعون هیکسوس(بیگانه) در این دوره حکومت کردند.

6.پادشاهی جدید

سلسله 18

1.Ahmos

2.Amenhotep I

3.Thutmose I

4.Thutmose II

5.Hatshepsut Queen

6.Thutmose III

7.Amenhotep II

8.Thutmose IV

9.Amenhotep III

10.Akhen Atun

11.Semenkhare

12.Tut Ankh Amun

13.Ami

14.Haremheb

سلسله 19

1.Ramesses I

2.Seti I

3.Ramesses II

4.Merenptah

5.Amenmesse

6.Seti II

7.Siptah

8.Tawosret

7.دوره انتقالی سوم

سلسله 21

چهارده فرعون در این دوره حکومت کردند.

سلسله های 22تا25

سی و چهار  فرعون  لیبیایی یا نوبیایی در این دوره حکومت کردند.

8.دوره آخر

سلسله 26

1.Nikauba

2.Necho I

3.Pasmatik I

4.Necho II

5.Pasmatik II

6.Apries

7.Amasis

8.Pasmatik III

سلسله 27 (ایرانی ها)

1.کمبوجیه

2.داریوش کبیر

3.خشایار شا اول

4.اردشیر اول

5.داریوش دوم

سلسله 28

1.Amyrtaios

سلسله 29

1.Neferties I

2.Psammutis

3.Achoris

4.Neferties II

سلسله 30

1.Nectanebo I

2.Teos

3.Nectanebo II

سلسله 31 (ایرانی ها)

1.اردشیر سوم

2.آرسس

3.داریوش سوم

9.دوره مقدونی ها و بطالمه

10.دوره رومی ها

11.دوره بیزانسی ها

 


 
 
 
 

سرور و قالب: پرشین بلاگ
تمامي حقوق اين وبلاگ متعلق به بلاگ تاريخ جهان است.